www.moseadvisors.dk - Mose Advisors ApS
Rådgivning med implementeringssikkerhed
Projektledelse

Tværgående større opgaver samt opgaver af ad hoc karakter kan ofte med fordel lægges hos eksterne konsulenter - såfremt man sikrer sig, at virksomheden til stadighed har overblik over fremdrift og økonomi og at der sker fornøden koordinering til drift og evt. andre sideløbende projekter..

God projektledelse kræver en god faglig indsigt - men især et dybt kendskab til elementerne i projektstyringen samt erfaring fra velgennemførte projekter (og måske også mere negative erfaringer...)

Nøgleområder

Fastlæggelse af fasemodel/arbejdsplan/organisatoriske rammer for projektarbejdet
Afklaring omkring vurderingskriterier og prioritering
Definition og afstemning af milepæle og ressourcekrav
Fastlæggelse af rapporteringsniveau og -frekvens
Koordinering - eksternt og internt
Rapportering
HomeTjenesterNyhederOm os