www.moseadvisors.dk - Mose Advisors ApS
Rådgivning med implementeringssikkerhed
Personale

Personaleudvikling sigter mod at højne medarbejdernes og ledelsens viden, holdning og færdigheder så disse bringes i overensstemmelse med de krav, som afledes af den strategiske og taktiske planlægning. Udviklingsbehovet kan opstå fra nye opgaver, ændrede processer, omstrukturering, vækst, indføring af ny teknologi, ændrede krav til styring af kvalitet, o.a..

Vi medvirker til fastlæggelse af jobprofiler/kvalifikationskrav, kortlægning af person-profiler/kvalifikationsoversigter og opstilling af udviklingsplaner (kategoriplaner, personplaner, ressourceplaner, udviklingsplaner, karriereplaner, ...).

Medarbejdersamtalesystemer og tilfredshedsmålinger er en integreret del af denne proces.

I samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner - eller i eget regi - gennemføres herefter interne og eksterne udviklingstiltag - muligheden for ekstern finan-siering/tilskud indgår som et naturligt led i planlægningen.

Virksomhedstilpassede interne workshops/seminarer planlægges og gennemføres.

Nøgleområder

Fastlæggelse af fasemodel/arbejdsplan/organisatoriske rammer for udviklingsarbejdet
Afklaring omkring vurderingskriterier og prioritering
Afdækning af nuværende situation - personprofiler/kvalifikationsoversigter
Prognoser og fremskrivninger - den forventede udvikling i medarbejderstaben hvis vi ikke gør noget...
De fremtidige krav til medarbejderstaben - jobprofiler - med kobling til den strategiske planlægning
Alternative strategier og udviklingsplaner
Konsekvensvurdering - alternativerne op imod vurderingskriterierne
Anbefalinger, handlingsplaner og implementering med kontrolpunkterHomeTjenesterNyhederOm os