www.moseadvisors.dk - Mose Advisors ApS
Rådgivning med implementeringssikkerhed
Organisation

Organisationsudvikling sigter mod at bringe virksomhedens opgaveløsning, styring, struktur og teknologi i overensstemmelse med omverdenen, strategien, størrelsen og organisationsmedlemmernes behov/forudsætninger..

Med afsæt i et modelapparat baseret på en syntese mellem udbredte (men ofte partielle) teorier koordinerer vi virksomhedens OU-indsats og sikrer videns overførsel, så man efterfølgende selv kan drive processen.

Vi fastlægger en hensigtsmæssig arbejdsdeling/specialisering, vurderer behovet og mulighederne for koordinering/integration, vurderer konsekvenserne af og muligheden for decentralisering af beslutningskompetence og fastlægger et hensigtsmæssigt niveau for formalisering/regelbundethed.

Nøgleområder

Fastlæggelse af fasemodel/arbejdsplan/organisatoriske rammer for udviklingsarbejdet
Afklaring omkring vurderingskriterier og prioritering
Afdækning af nuværende situation - situationsvariable og designparametre
Prognoser og scenarier - den forventede udvikling hvis vi ikke gør noget...
Alternative strategier - med kobling til den strategiske planlægning
Konsekvensvurdering - alternativerne op imod vurderingskriterierne
Anbefalinger, ændringsstrategi, handlingsplaner og implementering med kontrolpunkterHomeTjenesterNyhederOm os