www.moseadvisors.dk - Mose Advisors ApS
Rådgivning med implementeringssikkerhed
Tjenester

Vores kernekompetence ligger inden for nedenstående områder. Såfremt en foranalyse af organisationens problemer viser behov for at inddrage specialviden om økonomistyring, jura, markedsføring, produktionsoptimering o.a., vil vi anbefale (og evt. koordinere) inddragelsen af vores omfattende netværk - eller jeres egen revisor, advokat, o.a., som har særlig kompetence på disse områder. Ved at begrænse sig til vores kerneområder, men samtidig se behovet for at inddrage andre, kan vi opbygge en troværdighed omkring vores opgaveløsning samt sikre, at der ikke sker uheldig overvæltning af problemer til ikke umiddelbart omfattede områder.

Strategisk planlægning
Analyse af organisationens markedssituation, kortlægning af kompetencer, formulering af ide/vision, mål og politiker

Organisationsudvikling
Tilpasning af styringssystemer, organisationsstruktur - BPR, TQM, Lærende organisation, ...

Personaleudvikling
Afdækning af udviklingsbehov, planlægning af udviklingstiltag, gennemførelse af kurser, seminarer, o.a.
 
Informationssikkerhed
Baseret på 'best practices' og standarder som DS484, ISO 27001 & 2, mm implementeres sikkerhedsstyring, gennemføres risikovurderinger og gap-analyser og formuleres handlingsplaner.
 
Projektledelse
Etablering af styringsgrundlag, milepæle, koordinering og rapportering.
 

HomeTjenesterNyhederOm os